Home Moderní přístupk tradičním hodnotám

-Velikost
textu
+

Povinná publicita


EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostInovační voucher Zenergo a.s., číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009930 

Předmětem poskytnutí služby je revize a optimalizace používané betonové směsi používané ve výrobě. Na základě poznatků o reologii vyvíjené směsi bude řešena konstrukce výrobního zařízení a navrženy vhodné parametry vibrace.
PROGRAM PODPORY TECHNOLOGIE – VÝZVA III

Technologie pro Zenergo a.s., číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006930

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření výroby společnosti žadatele. Pořízení nové a moderní technologie, která je předmětem předkládaného projektu, umožní společnosti zvýšit konkurenceschopnost především po stránce kvality a šíře výrobků.PROGRAM PODPORY OP PIK NEMOVITOSTI – VÝZVA III.

Nemovitosti pro Zenergo a.s., číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014788

Cílem projektu je rekonstrukce a přístavba starších objektů.Máte dotaz?

Napište nám Vaše přání, nabídku nebo dotaz. Budeme reagovat v co nejkratší době.

ZENERGO a.s.

Sídlo společnosti: Čejč 61, 696 14 IČ: 29269661 DIČ: CZ29269661

+420 608198895

info@zenergo.cz